แบบทดสอบออนไลน์

สอบปลาคภาค 2/2562 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 (สอบในชั่วโมง)
  • วิชา เทคโนโลยีออกแบบ ม.2
  • วิชา วิทยาการคำนวณ ม.2
Comments