แบบทดสอบออนไลน์

สอบกลางภาค 1/2563  (สอบในชั่วโมงเท่านั้น)
  • 1. วิชา วิทยาการคำนวณ (พื้นฐาน) ม.2
  • 2. วิชา วิทยาการคำนวณ (เพิ่มเติม) ม.2
  • 3. วิชา วิทยาการคำนวณ (เพิ่มเติม) ว20205 ม.3/7
  • 4. วิชา วิทยาการคำนวณ (พื้นฐาน) ม.1/1
Comments