ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แชมป์หุ่นยนต์ นานาชาติ ณ ประเทศจีน ประเภท หุ่นยนต์ไตรกีฬา      วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ตัวแทนของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย             1. นายไตรภพ  สัจธรรม  ชั้น ม.4 ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2560 04:37 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ
 • นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศาเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ         วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 นายทองแสง หน่อแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้นำนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2560 04:36 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ
 • ผู้อำนวยการ นิยม รักพรม ให้กำลังใจนักเรียน      เช้าวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิยม รักพรม ได้มาให้กำลังใจนักเรียนในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบ ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2560 00:49 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560        วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.15 - 10.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2560 00:23 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ
 • รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560             วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในว ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2560 00:20 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แชมป์หุ่นยนต์ นานาชาติ ณ ประเทศจีน ประเภท หุ่นยนต์ไตรกีฬา

โพสต์3 ก.ย. 2560 04:37โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


     วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ตัวแทนของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย
             1. นายไตรภพ  สัจธรรม  ชั้น ม.4/2
             2. นายณัฐพล  จำปานนท์  ชั้น ม.4/3
             3. เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วโท ชั้น ม.3/3

            นำทีมโดยนายทองแสง หน่อแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ได้ทำลายสถิติคว้าแชมป์หุ่นยนต์ นานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเภท หุ่นยนต์ไตรกีฬา (หุ่นยนต์บังคับมือ) ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนปทุมราชวงศาเป็นอย่างมาก

นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศาเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

โพสต์3 ก.ย. 2560 04:36โดยวริณศิญา พงษ์เกษ        วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 นายทองแสง หน่อแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้นำนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย
             1. นายไตรภพ  สัจธรรม  ชั้น ม.4/2
             2. นายณัฐพล  จำปานนท์  ชั้น ม.4/3
             3. เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วโท ชั้น ม.3/3
โดยทั้ง 3 คน เป็นตัวแทนของประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือนานาชาติที่เมืองเหลี่ยวหนิง สาธารณรัฐประเทศจีน ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2560

ผู้อำนวยการ นิยม รักพรม ให้กำลังใจนักเรียน

โพสต์23 มิ.ย. 2560 00:37โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2560 00:49 ]     เช้าวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิยม รักพรม ได้มาให้กำลังใจนักเรียนในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB1 อาคาร 3 ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โดยได้มีการสอนในเรื่อง การออกแบบแจกัน โดยใช้โปรแกรม Sketcu up 2016 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์23 มิ.ย. 2560 00:23โดยวริณศิญา พงษ์เกษ       วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.15 - 10.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราช ในการนี้ท่านผู้อำนวยการ นายนิยม  รักพรม ได้กล่าวให้โอวาทแก่ลูกศิษย์และภายในงานพิธีไหว้ครูได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากคณะครูและหน่วยงานต่างๆ โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

คลิกดูรูปกล้องที่ 1

คลิกดูรูปกล้องที่ 2

คลิกดูรูปกล้องที่ 3

คลิกดูรูปกล้องที่ 4

คลิกดูรูปกล้องโฟร์

คลิกดูรูปกล้องฟ้า

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

โพสต์23 มิ.ย. 2560 00:20โดยวริณศิญา พงษ์เกษ            วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 กับทางอำเภอปทุมราชวงศา ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เทศบาลปทุมราชวงศา โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

1-5 of 5