แชมป์หุ่นยนต์ นานาชาติ ณ ประเทศจีน ประเภท หุ่นยนต์ไตรกีฬา

โพสต์3 ก.ย. 2560 04:37โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

     วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ตัวแทนของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย
             1. นายไตรภพ  สัจธรรม  ชั้น ม.4/2
             2. นายณัฐพล  จำปานนท์  ชั้น ม.4/3
             3. เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วโท ชั้น ม.3/3

            นำทีมโดยนายทองแสง หน่อแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ได้ทำลายสถิติคว้าแชมป์หุ่นยนต์ นานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเภท หุ่นยนต์ไตรกีฬา (หุ่นยนต์บังคับมือ) ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนปทุมราชวงศาเป็นอย่างมาก

Comments