นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศาเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

โพสต์3 ก.ย. 2560 04:36โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


        วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 นายทองแสง หน่อแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้นำนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย
             1. นายไตรภพ  สัจธรรม  ชั้น ม.4/2
             2. นายณัฐพล  จำปานนท์  ชั้น ม.4/3
             3. เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วโท ชั้น ม.3/3
โดยทั้ง 3 คน เป็นตัวแทนของประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือนานาชาติที่เมืองเหลี่ยวหนิง สาธารณรัฐประเทศจีน ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2560

Comments