พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์23 มิ.ย. 2560 00:23โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


       วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.15 - 10.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราช ในการนี้ท่านผู้อำนวยการ นายนิยม  รักพรม ได้กล่าวให้โอวาทแก่ลูกศิษย์และภายในงานพิธีไหว้ครูได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากคณะครูและหน่วยงานต่างๆ โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

คลิกดูรูปกล้องที่ 1

คลิกดูรูปกล้องที่ 2

คลิกดูรูปกล้องที่ 3

คลิกดูรูปกล้องที่ 4

คลิกดูรูปกล้องโฟร์

คลิกดูรูปกล้องฟ้า

Comments