รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 1


1.รายวิชา วิทยาการคำนวณ  รหัสวิชา  ว21103  (ม.1/1 GIP)
    2.รายวิชา วิทยาการคำนวณ   รหัสวิชา  ว22103 (ม.2/1 -2/9)
    3.รายวิชา คอมพิวเตอร์   รหัสวิชา  ง20203  
    หน้าเว็บย่อย (35): ดูทั้งหมด
    Comments