หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ขั้นตอนการสร้าง e-book

ขั้นตอนการสร้าง e-Book
            การสร้าง e-Book ที่จะแนะนำเป็นเทคนิคการสร้างที่ง่ายและรวดเร็ว โดยผู้สร้างเพียงแต่เตรียมภาพที่จะใช้ประกอบe-Book คัดลอกมาไว้ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง คลิกที่เข้าโปรแกรม FlipAlbum Vista Proจะได้หน้าต่างของโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro ออกมาดังรูป(ถ้าไม่ปรากฏให้เลือกคำสั่ง File, Start Wizard)

 

ต้องการสร้างหนังสือเล่มใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม Cancel ก็จะได้หนังสือเล่มใหม่ดังรูป
       หนังสือดังกล่าวจะมีเพียง 2 หน้า คือ หน้าแรก และหน้าสุดท้าย ส่วนหน้าอื่น ๆ ผู้สร้างสามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามที่ต้องการ

การเพิ่มหน้ากระดาษ
1.คลิก Edit ที่แถบ Menu Bar
2.คลิกเลือก Insert Page

การเพิ่มหน้าหนังสือแบบหลาย ๆ หน้า  ทำได้ดังนี้
    1.คลิกที่ Edit ที่แถบ Menu Bar
    2.คลิกที่คำว่า Insert Page
    3.เลือก Multiple Pages ซึ่งจะปรากฏ Dialog box ดังนี้

     4.เพิ่มจำนวนหน้าหนังสือที่เราต้องการลงในช่อง Number of pages ยกตัวอย่างเช่น เราจะเพิ่มหน้าหนังสือจำนวน หน้า ทำได้โดยใส่หมายเลข ลงในช่อง Number of pages จากนั้นคลิกที่ OK จะได้หน้าต่างดังนี้

การลบหน้ากระดาษ
         คลิก Edit > เลือก Delete Page > เลือกหน้าที่ต้องการลบ

หรือ คลิกขวาในหน้าที่ต้องการลบ เลือกคำสั่ง Delete Page

การบันทึกข้อมูลหนังสือ มีวิธีการบันทึกข้อมูล 2 วิธี คือ Save และ Save as

        1.คำสั่ง Save เป็นการบันทึกชื่อเดิมที่มีการตั้งชื่อไว้แล้ว

        2.คำสั่ง Save as เป็นการบันทึกชื่อใหม่หรือการบันทึกข้อมูลครั้งแรก

      การบันทึกข้อมูล   สามารถทำได้ ดังนี้

            1.คลิกที่ File ที่แถบ Menu Bar

            2.คลิกที่คำว่า Save as

            3.เลือกที่เก็บในช่อง Save in

            4.ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการในช่อง File name

            5.คลิก Save

ารเปิดข้อมูลหนังสือ สามารถทำได้ ดังนี้

        1.คลิกที่ File ที่แถบ Menu Bar

        2.คลิกที่คำว่า Open Book


        3.เลือก Browse เพื่อหา file ข้อมูลหนังสือที่ต้องการ

       4.เมื่อหาไฟล์ได้แล้ว  จากนั้นคลิก OK


อ้างอิงจากเว็บไซต์ : https://sites.google.com/site/krumilkcomroom/lesson/lesson2/kar-srang-hnangsux-e-book

Comments