การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python

ตารางสัญลักษณ์ผังงาน (Flowchart)

ตารางรหัสควบคุมการแสดงผล (นำหน้าด้วยเครื่องหมาย \ )  

รหัสควบคุม

ความหมาย

\n

ขึ้นบรรทัดใหม่

\t

เว้นช่องว่างเป็นระยะ 1 แท็บ (6 ตัวอักษร)

\r

กำหนดให้เคเซอร์ไปอยู่ต้นบรรทัด

\f

เว้นช่องว่างเป็นระยะ 1 หน้าจอ

\b

ลบอักขระสุดท้ายออก 1 ตัว


ตารางรหัสควบคุม


**แต่ถ้ารหัสควบคุมที่ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นตัวอักษรที่เป็นข้อความ(String) ให้ใช้รหัสรูปแบบ %s


การรับค่าจากแป้นพิมพ์ใน Python (ไพทอน)


การรับค่าจากแป้นพิมพ์ ถือเป็นการติดต่อกับผู้ใช้อีกรูปแบบหนึ่ง โดยภาษา Python (ไพทอน) นั้นสามารถรับค่าได้ด้วยการใช้ฟังก์ชั่น input()  สำหรับการรับข้อมูลที่เป็นค่า String (สตริง) ก็จะใช้คำสั่ง input ปกติ

ตัวอย่างเช่น

name = input("Enter your name : ")
>>>Enter your name : Parichart 


Comments