กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ก.ค. 2562 20:06 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข รวมรูปภาพ
10 ก.ค. 2562 20:04 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ Do Ls1 ครูปิคนิค_๑๙๐๖๑๘_0023.jpg กับ รวมรูปภาพ
10 ก.ค. 2562 20:03 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ Do Ls1 ครูปิคนิค_๑๙๐๖๑๘_0013.jpg กับ รวมรูปภาพ
10 ก.ค. 2562 19:54 วริณศิญา พงษ์เกษ อัปเดต Do Ls1 ครูปิคนิค_๑๙๐๖๑๘_0014.jpg
10 ก.ค. 2562 19:53 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ Do Ls1 ครูปิคนิค_๑๙๐๖๑๘_0019.jpg กับ รวมรูปภาพ
10 ก.ค. 2562 19:53 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ Do Ls1 ครูปิคนิค_๑๙๐๖๑๘_0017.jpg กับ รวมรูปภาพ
10 ก.ค. 2562 19:53 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ Do Ls1 ครูปิคนิค_๑๙๐๖๑๘_0014.jpg กับ รวมรูปภาพ
10 ก.ค. 2562 19:51 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ Do Ls1 ครูปิคนิค_๑๙๐๖๑๘_0011.jpg กับ รวมรูปภาพ
10 ก.ค. 2562 19:50 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ Do Ls1 ครูปิคนิค_๑๙๐๖๑๘_0006.jpg กับ รวมรูปภาพ
10 ก.ค. 2562 19:49 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ Do Ls1 ครูปิคนิค_๑๙๐๖๑๘_0002.jpg กับ รวมรูปภาพ
10 ก.ค. 2562 19:48 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ Do Ls1 ครูปิคนิค_๑๙๐๖๑๘_0001.jpg กับ รวมรูปภาพ
7 ก.ค. 2562 23:37 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข ดาวน์โหลด
4 ก.ค. 2562 20:27 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ม.2
4 ก.ค. 2562 20:26 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ม.2
3 ก.ค. 2562 00:01 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 1
1 ก.ค. 2562 00:17 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
1 ก.ค. 2562 00:16 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
1 ก.ค. 2562 00:11 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ charPrint1.jpg กับ การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
1 ก.ค. 2562 00:05 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
30 มิ.ย. 2562 22:05 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
30 มิ.ย. 2562 21:55 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ ชนิดของข้อมูล.png กับ การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
30 มิ.ย. 2562 20:47 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
30 มิ.ย. 2562 20:41 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต
23 มิ.ย. 2562 19:43 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 1
23 มิ.ย. 2562 19:42 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข แบบทดสอบ e-book ความรู้เบื้องต้น

เก่ากว่า | ใหม่กว่า