ประวัติผู้สอน  
  

  ชื่อ-นามสกุล            นางสาววริณศิญา พงษ์เกษ (ครูปิคนิค)
  ตำแหน่ง                 ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ                การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  ประสบการณ์สอน        10 ปี
  สังกัด                     โรงเรียนปทุมราชวงศา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

...................................................................................

ต้องการขอตัวอย่างแผนคลิก::>แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการขอตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้


                


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments