ประวัติผู้สอน  
  

  ชื่อ-นามสกุล            นางสาววริณศิญา พงษ์เกษ 
  ตำแหน่ง                 ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ                การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  ประสบการณ์สอน        10 ปี
  สังกัด                     โรงเรียนปทุมราชวงศา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

...................................................................................                


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments