รหัสของชั้นเรียน Classroom

รหัสของชั้นเรียน Classroom 

ภาคเรียนที่ 1/2566

วิชา วิทยาการคำนวณ

ม.2/1 รหัสคือ  gjyeqds

ม.2/2 รหัสคือ  hrzsylf

ม.2/3 รหัสคือ  piaoq33

ม.2/4 รหัสคือ  r7abmij

ม.2/5 รหัสคือ  zbdbf6b

ม.2/6 รหัสคือ  nfvuvu4

ม.2/7 รหัสคือ  jcjoo3f

ม.2/8 รหัสคือ  n5kgyiy

ม.2/9 รหัสคือ  ixy6udf

ม.2/10 รหัสคือ  2r4zqfo

ม.5/9 รหัสคือ  zsomdqo

ชุมนุมการสร้าง Infographic รหัสคือ  tckfm4r