รหัสของชั้นเรียน Classroom

รหัสของชั้นเรียน Classroom 

ภาคเรียนที่ 2/2566

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี

ม.3/1 รหัสคือ  2xhll7f 

ม.2/1 รหัสคือ  izqvhdt 

ม.2/2 รหัสคือ  72sb7rk 

ม.2/3 รหัสคือ  dldjbwl 

ม.2/4 รหัสคือ  s2gsgjb 

ม.2/5 รหัสคือ  lpkth3f 

ม.2/6 รหัสคือ  izhhwoa 

ม.2/7 รหัสคือ  ctzp3yt 

ม.2/8 รหัสคือ  c7ty4il 

ม.2/9 รหัสคือ  a2gn6h3 

ม.2/10 รหัสคือ hk66vtm 


ชุมนุมการสร้าง Infographic รหัสคือ  tckfm4r