รหัสของชั้นเรียน Classroom

รหัสของชั้นเรียน Classroom การออกแบบและเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 2/2565

ม.2/1 รหัสคือ r6kpk56

ม.2/2 รหัสคือ ffqxfba

ม.2/3 รหัสคือ ia5pyxj

ม.2/4 รหัสคือ rsuhlw4

ม.2/5 รหัสคือ yui7kau

ม.2/6 รหัสคือ wjpi6je

ม.2/7 รหัสคือ pvnkdl5

ม.2/8 รหัสคือ 2uae6ax

ม.2/9 รหัสคือ hcvevmu

ม.2/10 รหัสคือ 6xgytqi