ดาวน์โหลด

การแก้ 0

รูปภาพประกอบการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์

ลิงค์ส่งงานเข้า classroom

Play Kahoot

เอาพื้นหลังออก (Remove BG)

การสอบ PISA

1.Window Movie Maker

2.ตัวอย่างบทที่ 1

3. ตัวอย่าง PowerPoint หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

4. web header

5.คู่มือการใช้งาน Google SiteแบบClassic

6.คู่มือการใช้งาน Google Siteแบบใหม่

7.รวมงานนักเรียน

8.งานของ ม.2/6

9.Link กรอกแบบสอบถาม ม.2/5

10.ตัวอย่างPowerPoint และรายงาน IS2

11.งานของ ม.2/3

12.งานของ ม.2/2

13.ดาวน์โหลดโปรแกรมพิมพ์สัมผัส

14.คู่มือการใช้งาน โปรแกรมพิมพ์สัมผัส

15.Slide Template

16.เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

17.ตัวอย่าง PowerPoint รายงานความก้าวหน้า

18.เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

19.แบบฟอร์มโครงร่าง IS2

20.เข้าสู่ระบบ

21.Play Kahoot

22.ดาวน์โหลดโปรแกรม Sketch up2016 แบบ 64 บิต

23.ดาวน์โหลดโปรแกรม Sketch up2016 แบบ 32 บิต

24.งานชุมนุมคอมพิวเตอร์

25.แนวทางการทำบทที่ 2

26.เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

27.ตัวอย่างการสร้างร้านกาแฟ

28.สอบแก้กลางภาค ม.2

29.ห้องสื่อภาพประกอบการเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์

30.รวมรูปภาพพื้นหลังและตัวการ์ตูนน่ารักไว้ตกแต่งเอกสาร

31.รวมภาพกิจกรรม

32.ตัวอย่างแผ่นพับIS2 ทั้ง 2 หน้า

33. ตัวอย่างงานวารสารโรงเรียน

34.ตัวอย่างการทำบรรณานุกรม

35.ป้ายความรู้สึกต่อครูปิคนิค

36.ตัวอย่างวารสารโรงเรียน

37.ตัวอย่างการสร้างบ้านด้วย Sketchup2016

38.ตัวอย่างการสร้างร้านกาแฟด้วย Sketchup2016

39.ตัวอย่างการสร้างห้องครัว

40.ตัวอย่างการสร้างห้องนั่งเล่นดูทีวี

41.ตัวอย่างป้ายวันวิทยาศาสตร์

42.ตัวอย่างงาน Portfolio

43.ตัวอย่างงานวารสาร

44.ตัวอย่างงานป้ายผู้บริหาร