แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 ม.2

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3

เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

1.ข้อใดกล่าวถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบหมุนโทรศัพท์ ไม่ถูกต้อง

ก.สะดวก และมีค่าใช้จ่ายต่ำ

ข.มีข้อจำกัดด้านความเร็ว

ค.ผู้ใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 3 บาทต่อวัน

ง.หากมีสัญญาณรบกวนสายโทรศัพท์จะทำให้การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหลุดได้ง่าย

2.Facebook เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือแสดงความคิดเห็นในรูปแบบใด

ก.ยูสเน็ต (usenet)                       ข.เว็บบล็อก (webblog)

ค.ห้องสนทนา (chat room)            ง.การสนทนา (MSN Messenger)

3.หากนักเรียนต้องการเขียนไดอารี และต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างกับเพื่อน นักเรียนควรเขียนในรูปแบบใด

ก.ยูสเน็ต (usenet)                       ข.เว็บบล็อก (webblog)

ค.ห้องสนทนา (chat room)            ง.การสนทนา (MSN Messenger)

4. การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตข้อใด เรียงลำดับข้อมูลจากแคบไปสู่ข้อมูลที่กว้าง

       ก. นก à นกแก้ว  à สัตว์ปีก

       ข. ที่อยู่อาศัย à บ้าน  à บ้านพักตากอากาศ

       ค. ดอกไม้ à ดอกไม้สีขาว  à ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม

       ง. ข้าวหอมมะลิ à ข้าว  à อาหารหลักของคนไทย

5.หากนักเรียนต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ของไทยจากอินเทอร์เน็ต จะต้องกำหนดสำคัญหรือใส่เครื่องหมายใดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แคบและตรงมากที่สุด

       ก. พันธุ์ไม้-ไทย                       ข. พันธุ์ไม้+ไทย

       ค. พันธุ์ไม้ของไทย                    ง. “พันธุ์ไม้ของไทย”

6.หากนักเรียนต้องการจัดตารางเวลาทำงาน นักเรียนจะเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตในข้อใด

       ก. Google Blogger                    ข. Google Earth

       ค. Google Calendar                      ง. Windows Meeting Space   

7.การใช้อินเทอร์เน็ตในข้อใด ที่สามารถนำไปสู่ปัญหาการเกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

           ก. การแลกเปลี่ยนคลิปลามกอนาจาร

           ข. การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

           ค. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด

           ง. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวลงในไดอารีออนไลน์

8. การกระทำข้อใด ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต

       ก. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร

       ข. การนำข้อมูลของบุคคลอื่นออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

       ค. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อล่อลวงหญิงสาวไปทำงานต่างประเทศ

       ง. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจทั่วๆ ไป

 "คำแก้วกับใหญ่เป็นเพื่อนกัน ทั้งคู่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งวันหนึ่งทั้ง 2 คน เกิดมีปากเสียงทะเลาะกัน คำแก้วจึงได้โพสต์ข้อความว่าร้ายใหญ่ใน Facebook  เพื่อให้เพื่อนคนอื่นๆ ได้อ่าน"

9. การกระทำของคำแก้ว ถือว่าผิดมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่ เพราะเหตุใด

       ก. ผิด เพราะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดสิทธิผู้อื่น

       ข. ผิด เพราะเป็นการสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ

       ค. ไม่ผิด เพราะไม่ได้เป็นการทำร้ายใคร

       ง.  ไม่ผิด เพราะถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล

 "เฌอเอมแอบเข้ามาในรีสอร์ตของปฐพี เพื่อขโมยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรีสอร์ตในฝันในคอมพิวเตอร์ของปฐพีไปเป็นของตน"

 10. การกระทำของเฌอเอม ถือว่าผิดข้อบังคับในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไร

    ก. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร

    ข. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรบกวนการทำงานของผู้อื่น

    ค. ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น

    ง.  ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อก่ออาชญากรรม ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน